Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace

Dotace

2024

Dne 30.05.2024 uzavřela Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 250.000,-- Kč vč. DPH na dotační podprogram 1 - pořízení komunální techniky pro veřejnou zeleň.

www.kr-karlovarsky.cz

 

2023

Dne 23.10.2023 uzavřela Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor bezpečnosti a krizového řízení veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 63.000,-- Kč vč. DPH na dotační podprogram 5 - vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jindřichovice novými prostředky pro komunikaci a spojení, a to: přenosný tablet 1 ks. 

Dne 01.08.2023 uzavřela Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 500.000,-- Kč vč. DPH na dotační podprogram 1 - Jindřichovice č.p. 81 budova občanské vybavenosti - výměna střešní krytiny.

www.kr-karlovarsky.cz

2022

Dne 19.07.2022 uzavřela Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor bezpečnosti a krizového řízení veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 125.997,-- Kč vč. DPH na dotační podprogram 4 - vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jindřichovice izolačními dýchacími přístroji přetlakovými (4 ks) a ocelovými tlakovými lahvemi (4 ks) .

2021

Parkové úpravy v obci Jindřichovice.png

2020

Dne 4.11.2020 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor bezpečnosti a krizového řízení veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 15.000,-- Kč vč. DPH na dotační podprogram 11 - rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C.

Dne 4.11.2020 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor bezpečnosti a krizového řízení veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 80.000,-- Kč vč. DPH na dotační podprogram 7 - vybavení JSDH obce novými osobními ochrannými prostředky hasiče.

Dne 15.07.2020 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 40.609,50 Kč vč. DPH na likvidaci invazních druhů rostlin.

Dne 08.07.2020 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 92.000,-- Kč na zachování prodejny v obci Jindřichovice.

Dne 08.07.2020 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 277.337,-- Kč na opravu hasičské zbrojnice v Jindřichovicích.

2019

Dne 10.10.2019 obdržela Obec Jindřichovice od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 316.185,-- Kč na projekt "WORKOUT NOVÁ ROKLE".

Dne 10.10.2019 obdržela Obec Jindřichovice od Ministerstva vnitra České republiky rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 450.000,-- Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.

Dne 16.9.2019 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor bezpečnosti a krizového řízení veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši maximálně 450.000,-- Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.

Dne 21.6.2019 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 27.073,-- Kč vč. DPH na likvidaci invazních druhů rostlin.

Dne 21.6.2019 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor dopravy a silničního hospodářství veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 228.774,--Kč na akci "Oprava místních komunikacích na pozemcích p.č. 1160, 43/1, 360/3, 413/4, 1152/41, 1268, 1307, 1308, 1152/13, 1152/14, v k.ú. Mezihorská".

Dne 21.6.2019 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 222.590,-- Kč na akci "Oprava fasády budovy obecního úřadu v Jindřichovicích".

 

2018

Dne 9.10.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 250.000,-- Kč na realizaci projektu "Senior Expres". 

Dne 23.7.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje ve výši 26.891,-- Kč vč. DPH. Tato částka bude využita na likvidaci invazních druhů rostlin:

  1. bolševníku velkolepého,
  2. křídlatky sachalinské, japonské a české,
  3. netýkavky žláznaté.

Dne 20.7.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 50.000,-- Kč na realizaci projektu : "Jindřichovice, socha sv. Jana Nepomuckého - restaurování konzervování pozdně barokní sochy".

Dne 11.6.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 202.000,-- Kč. Tato částka bude využita na akci: "Oprava jižní části hřbitovní zdi hřbitova v Jindřichovicích".

2017

Dne 24.7.2017 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí účelové dotace ve formě neinvestičních prostředků z rozpočtu kraje ve výši 15.713,-- Kč vč. DPH. Tato částka bude využita na likvidaci invazních druhů rostlin:

  1. bolševníku velkolepého,
  2. křídlatky sachalinské, japonské a české,
  3. netýkavky žláznaté.

Dne 17.7.2017 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 51.000,-- Kč na realizaci projektu : "Jindřichovice, socha sv. Jana Nepomuckého - restaurování sochy I. etapa".

Dne 30.6.2017 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 170.000,-- Kč. Tato částka bude využita na akci: "Oprava hřbitovní zdi - 3. etapa".

2016

Dne 30.6.2016 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí účelové dotace ve formě neinvestičních prostředků z rozpočtu kraje ve výši 7.297,50 Kč. Tato částka bude využita na likvidaci invazních druhů rostlin.

Dne 31.5.2016 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 170.000,-- Kč. Tato částka bude využita na akci: "Oprava severní části hřbitovní zdi".

Dne 16.5.2016 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45.904,-- Kč. Tato částka bude využita na projekt:

  • obnova lesů poškozených imisemi,
  • obnova, zajištění a výchova lesních porostů,
  • ekologické a přírodě šetrné technologie.