Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace

Dotace

2019

...

2018

Dne 9.10.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje smlouvu na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 250.000,- Kč na realizaci projektu "Senior Expres". 

Dne 23.7.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje ve výši 26.891,- Kč vč. DPH. Tato částka bude využita na likvidaci invazních druhů rostlin:

  1. bolševníku velkolepého,
  2. křídlatky sachalinské, japonské a české,
  3. netýkavky žláznaté.

Dne 20.7.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 50.000,- Kč na realizaci projektu : "Jindřichovice, socha sv. Jana Nepomuckého - restaurování konzervování pozdně barokní sochy".

Dne 11.6.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 202.000,- Kč. Tato částka bude využita na akci: "Oprava jižní části hřbitovní zdi hřbitova v Jindřichovicích".

2017

Dne 24.7.2017 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství smlouvu na poskytnutí účelové dotace ve formě neinvestičních prostředků z rozpočtu kraje ve výši 15.713,- Kč vč. DPH. Tato částka bude využita na likvidaci invazních druhů rostlin:

  1. bolševníku velkolepého,
  2. křídlatky sachalinské, japonské a české,
  3. netýkavky žláznaté.

Dne 17.7.2017 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 51.000,- Kč na realizaci projektu : "Jindřichovice, socha sv. Jana Nepomuckého - restaurování sochy I. etapa".

Dne 30.6.2017 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 170.000,- Kč. Tato částka bude využita na akci: "Oprava hřbitovní zdi - 3. etapa".

2016

Dne 30.6.2016 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství smlouvu na poskytnutí účelové dotace ve formě neinvestičních prostředků z rozpočtu kraje ve výši 7.297,50 Kč. Tato částka bude využita na likvidaci invazních druhů rostlin.

Dne 31.5.2016 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 170.000,- Kč. Tato částka bude využita na akci: "Oprava severní části hřbitovní zdi".

Dne 16.5.2016 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45.904,- Kč. Tato částka bude využita na projekt:

  • obnova lesů poškozených imisemi,
  • obnova, zajištění a výchova lesních porostů,
  • ekologické a přírodě šetrné technologie.