Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality > Slovo senátora - červen 2024

Slovo senátora - červen 2024Bezpečnost regionu na prvním místě

 

Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí a je v zájmu nás všech, aby tomu tak zůstalo. V mezinárodním srovnání se pohybujeme dlouhodobě v první desítce, za rok 2023 jsme se umístili na 8. příčce žebříčku nejbezpečnějších zemí světa. Je to dáno nejenom naší národní povahou, tradicí nebo atmosférou, ale také dlouhodobým dobrým výkonem Policie ČR a všech složek Integrovaného záchranného systému.

Seznámit se s konkrétní situací v našem regionu, vyslechnout si zkušenosti a nabídnout pomoc, přijel nedávno náš senátní Výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost pod vedením předsedy Pavla Fischera. Navštívili jsme společně Sokolov, Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Téma bylo jasné - bezpečnost v regionu. Situaci v Policii ČR, kterou v našem kraji trápí dlouhodobě podstav a nedostatek státních policistů, jsme řešili jak v Karlových Varech s krajským policejním ředitelem plk. Michem Šavrňou, tak také se zástupci městských policií a státní policie v Sokolově. Specifikem našeho kraje z bezpečnostního pohledu je i velká koncentrace věznic. V našem malém kraji si odpykává trest ve třech velkých věznicích (Ostrov, Kynšperk, Horní Slavkov) přibližně 12 % vězňů z celé ČR. Společně s blízkostí Německa, kam za prací pendluje mnoho lidí, a také s tím, že pouze určité procento lidí je schopno a připraveno projít psychologickými testy a pracovat v bezpečnostních složkách, to tvoří velmi složitou situaci pro efektivní nábor lidí k policii a do vězeňské služby. A právě toto specifikum by se mělo odrazit i v možnostech pro zvýhodnění podmínek pro bezpečnostní složky v našem kraji. A o tom jsme také mimo jiné jednali.

V  Mariánských Lázních se starostou Martinem Hurajčíkem jsme probrali bezpečnostní situaci i v kontextu větší koncentrace válečných uprchlíků z Ukrajiny, kteří tam tvoří, i díky možnosti zaměstnání v lázeňství, přibližně 10 % obyvatel města. Česká republika si dokázala obdivuhodně dobře poradit celkově s více než půl milionem lidí prchajícími před válkou, ale na bezpečnost v ČR, ani v Mariánských Lázních se to nijak výrazněji neprojevilo. Vyslechli jsme si také problémy se zajištěním školní docházky pro ukrajinské děti. To městu přináší vyšší náklady, na které částečně přispívá i rozpočet kraje. Mluvili jsme otevřeně i o dalších tématech tohoto krásného lázeňského města přímo v terénu.

Rád bych také zmínil další dva unikáty našeho kraje. Týkají se hasičů a IZS. Prvním unikátem je Svět záchranářů, což je jediné centrum v ČR, které nabízí nejen školám, jedinečné zážitkové vzdělávací programy v oblasti prevence celé škály záchranného systému. Od hasičů, zdravotnické záchranné služby, přes policii, silniční bezpečnost, železniční bezpečnost, až po mimořádné události. A další oblasti centrum chystá. Je o ně obrovský zájem, kalendář mají plný na více než rok dopředu. Toto centrum také obdivovaly návštěvy z dalších evropských států. A tím druhým naším unikátem, tentokrát čistě hasičským, je dronové vozidlo, které je jediné v ČR a které provozují u nás v kraji. Pomáhá u velkých požárů, jako byl například loni na Tisové nebo v roce 2022 v Českosaském Švýcarsku. Používají ho také při zásazích horské služby a bylo použito i v roce 2021 při odstraňování škod po tornádu na Moravě. Jsem moc rád, že jsem mohl také tyto dva unikáty našeho kraje ukázat ostatním senátorům a členům výboru.

Bezpečnost je prostě velké a velmi důležité téma. Současná doba nepatří mezi ty nejklidnější za poslední dekády. Zejména v mezinárodním kontextu, který má ale vliv i na naší bezpečnostní situaci. Proto je potřeba se mu náležitě věnovat.

 

Přeji vám klidný a bezpečný červen.

Miroslav Balatka, senátor