Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán

Pravidla postupu při pořizování změn Územního plánu Jindřichovice

Evidenční číslo: 1/2021

PRAVIDLA POSTUPU PŘI POŘIZOVÁNÍ ZMĚN ÚP JINDŘICHOVICE.pdf

 

Územní plánování - vyhláška č. 500/2006 Sb.

PODNĚT NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU .pdf

PODNĚT NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - ZKRÁCENÝ POSTUP.pdf

 

Územní plán

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Jindřichovice

Územní plán Jindřichovice - textová část

I.2.1 Výkres základního členění území -Jindřichovice (1 : 2 880)

I.2.2 Výkres základního členění území -Loučná (1 : 2 880)

I.2.3 Výkres základního členění území -Háj (1 : 2 880)

I.2.4 Výkres základního členění území -Mezihorská (1 : 2 880)

I.2.5 Výkres základního členění území - Heřmanov (1 : 2 880)

I.2.6 Výkres základního členění území - Hradecká (1 : 2 880) 

I.2.7 Výkres základního členění území - Poušť (1 : 2 880)

I.2.8 Hlavní výkres - řešené území (1 : 15 000)

I.2.9 a) Hlavní výkres - k.ú. Jindřichovice v Krušných horách (1 : 5 000)

I.2.9 b) Hlavní výkres - k.ú. Jindřichovice v Krušných horách (1 : 5 000)

I.2.10 Hlavní výkres - k.ú. Loučná v Krušných horách (1 : 5 000)

I.2.11 Hlavní výkres - k.ú. Háj u Jindřichovic (1 : 5 000)

I.2.12 Hlavní výkres - k.ú. Stará (1 : 5 000)

I.2.13 Hlavní výkres - k.ú. Mezihorská (1 : 5 000)

I.2.14 Hlavní výkres - k.ú. Heřmanov v Krušných horách (1 : 5 000)

I.2.15 Hlavní výkres - k.ú. Hradecká (1 : 5 000)

I.2.16 Hlavní výkres - k.ú. Poušť (1 : 5 000)

I.2.17 Hlavní výkres -Jindřichovice - detail (1 : 2 880)

I.2.18 Hlavní výkres - Loučná - detail (1 : 2 880)

I.2.19 Hlavní výkres - Háj - detail (1 : 2 880)

I.2.20 Hlavní výkres - Mezihorská - detail (1 : 2 880)

I.2.21 Hlavní výkres -¨Heřmanov - detail (1 : 2 880)

I.2.22 Hlavní výkres - Hradecká - detail (1 : 2 880)

I.2.23 Hlavní výkres - Poušť - detail (1 : 2 880)

I.2.24 a) Schéma vodovodu a kanalizace -Jindřichovice (1 : 2 880)

I.2.24 b) Schéma vodovodu a kanalizace -Jindřichovice (1 : 2 880)

I.2.25 Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Jindřichovice v Krušných horách (1 : 5 000)

I.2.26 Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Loučná v Krušných horách (1 : 5 000)

I.2.27 Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Háj u Jindřichovic (1 : 5 000)

I.2.28 Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Stará (1 : 5 000)

I.2.29 Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Mezihorská (1 : 5 000)

I.2.30 Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Heřmanov v Krušných horách (1 : 5 000)

I.2.31 Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Hradecká (1 : 5 000)

I.2.32 Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Poušť (1 : 5 000)

II.2.1 Koordinační výkres - k.ú. Jindřichovice v Krušných horách (1 : 5 000)

II.2.2 Koordinační výkres - k.ú. Loučná v Krušných horách (1 : 5 000)

II.2.3 Koordinační výkres - k.ú. Háj u Jindřichovic (1 : 5 000)

II.2.4 Koordinační výkres - k.ú. Stará (1 : 5 000)

II.2.5 Koordinační výkres - k.ú. Mezihorská (1 : 5 000)

II.2.6 Koordinační výkres - k.ú. Heřmanov v Krušných horách (1 : 5 000)

II.2.7 Koordinační výkres - k.ú. Hradecká v Krušných horách (1 : 5 000)

II.2.8 Koordinační výkres - k.ú. Poušť (1 : 5 000)

II.2.9 Výkres širších vztahů - (1 : 50 000)

II.2.10 Výkres předpokládaných záborů ZPF -Jindřichovice (1 : 2 880)

II.2.10 a) Výkres předpokládaných záborů ZPF (VTE) -Jindřichovice (1 : 2 880)

II.2.10 a) Výkres předpokládaných záborů ZPF (VTE) -Jindřichovice 2 (1 : 2 880)

II.2.11 Výkres předpokládaných záborů ZPF - Loučná (1 : 2 880)

II.2.12 Výkres předpokládaných záborů ZPF - Háj (1 : 2 880)

II.2.13 Výkres předpokládaných záborů ZPF - Stará (1 : 2 880)

II.2.14 Výkres předpokládaných záborů ZPF - Mezihorská (1 : 2 880)

II.2.15 Výkres předpokládaných záborů ZPF - Heřmanov (1 : 2 880)

II.2.16 Výkres předpokládaných záborů ZPF - Hradecká (1 : 2 880)

II.2.17 Výkres předpokládaných záborů ZPF - Poušť (1 : 2 880)