Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán

Pravidla postupu při pořizování změn Územního plánu Jindřichovice

Evidenční číslo: 1/2021

PRAVIDLA POSTUPU PŘI POŘIZOVÁNÍ ZMĚN ÚP JINDŘICHOVICE.pdf

 

Územní plánování - vyhláška č. 500/2006 Sb.

PODNĚT NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU .pdf

PODNĚT NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - ZKRÁCENÝ POSTUP.pdf

 

Územní plán 

Úplné znění po vydané Změně č. 1 ÚP Jindřichovice

TEXTOVÁ ČÁST

 

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ:

 1.2.1.ZČL Jindřichovice

 1.2.2. ZČL Loučná

1.2.3.ZČL Háj

1.2.4. ZČL Mezihorská

1.2.5. ZČL Heřmanov

1.2.6.ZČL Hradecká

1.2.7.ZČL Poušť

 

HLAVNÍ VÝKRES:

1.2.8. HLV Řešené území

1.2.9a HVL Jindřichovice

1.2.9b HVL Jindřichovice

1.2.10 HLV Loučná

1.2.11 HVL Háj

1.2.12 HVL Stará

1.2.13 HVL Mezihorská

1.2.14 HVL Heřmanov

1.2.15 HVL Hradecká

1.2.16 HVL Poušť

1.2.17 HVL Jindřichovice detail

1.2.18 HVL Loučná detail

1.2.19 HVL Háj detail

1.2.20 HVL Mezihorská detail

1.2.21 HVL Heřmanov detail

1.2.22 HVL Hradecká detail

1.2.23 HVL Poušť detail

 

VODOVOD A KANALIZACE:

1.2.24 Schema vodovodu a kanalizace JIndřichovice

 

VÝKRES VPS, OPATŘENÍ A SANACÍ:

1.2.25a VPS Jindřichovice

1.2.25b VPS Jindřichovice

1.2.26 VPS Loučná

1.2.27 VPS Háj

1.2.28 VPS Stará

1.2.29 VPS Mezihorská

1.2.30 VPS Heřmanov

1.2.31 VPS Hradecká

1.2.32 VPS Poušť

 

KOORDINAČNÍ VÝKRES:

2.1a KOV Jindřichovice

2.1b KOV Jindřichovice

2.2 KOV Loučná

2.3 KOV Háj

2.4 KOV Stará

2.5 KOV Mezihorská

2.6 KOV Heřmanov

2.7 KOV Hradecká

2.8 KOV Poušť

 

Další údaje o vydaném Územním plánu Jindřichovice a dokumenty před Změnou č. 1 Územního plánu Jindřichovice najdete zde: 

 https://www.kraslice.cz/urad/vyznamne-dokumenty/uzemni-plan-jindrichovice/