Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Platné právní předpisy obce

Název Vyvěšeno/Účinnost
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č. 2/2023, o místním poplatku ze psů 14.12.2023/01.01.2024
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č. 1/2023, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 14.12.2023/01.01.2024
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářstvípříloha k OZV_1_2021 22.09.2021/1.1.2022
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.3/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.5/2003, požární řád obce 3. 7. 2018/ 18.7.2018
Řád veřejného pohřebiště obce Jindřichovice 28. 6. 2018
Nařízení č.2/2018, kterým se stanovují maximální ceny na nájem a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa 21. 3. 2018/ 6.4.2018
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 21. 3. 2018/ 6.4.2018
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.1/2013 o zákazu volného pobíhání psů na veřejném prostranství na území obce Jindřichovice a vymezení prostorů pro volné pobíhání psů na území obce Jindřichovice 26. 11. 2013/ 1.1.2014
Obecně závazná vyhláška č.1/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/1995, o udržování čistoty a veřejného pořádku a o zlepšování životního prostředí obce Jindřichovice 27. 2. 2009/ 27.2.2009
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.1/2007 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 3. 5. 2007/ 1.1.2008
Obecně závažná vyhláška č.2/2006 o závazných částech Územního plánu Obce Jindřichovice 5. 12. 2006/ 1.1.2007

Zrušené právní předpisy obce

Název Vyvěšeno/Účinnost

Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č. 4/2019, o místním poplatku ze psů

13.12.2019/ 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

29.11.2021/1.1.2022

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jindřichovice

13.12.2019/01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o poplatku za komunální odpad 21.06.2019/01.07.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jindřichovice 29.3.2019/ 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku ze psů 10. 6 .2011/ 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16. 12. 2016/ 30.6.2019
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jindřichovice 11. 3. 2015/ 31.3.2019
Obecně závazná vyhláška č.1/2006, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 3. 10. 2006/ 15.3.2018
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2016 
Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2015 
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.2/2013 o poplatku za komunální odpad 13. 12. 2013
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.2/2012 o poplatku za komunální odpad 14. 12. 2012
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o nakládání s komunálním odpadem 14. 12. 2012 
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.1/2011, o poplatku za komunální odpad, dle § 17 a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 30. 12. 2011
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.1/2010, o poplatku za komunální odpad, dle § 17 a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 17. 12. 2010
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.2/2009, o poplatku za komunální odpad, dle § 17 a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 27. 11. 2009
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.1/2008, o poplatku za komunální odpad, dle § 17 a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 19. 12. 2008
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.2/2007, o poplatku za komunální odpad, dle § 17 a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 16. 11. 2007
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.3/2006, o poplatku za komunální odpad, dle § 17 a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 15.  12. 2006
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.2/2005, o poplatku za komunální odpad, dle § 17 a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 10. 11. 2005
Obecně závazná vyhláška č.1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/2004, o místním poplatku ze psů 4. 7. 2005
Obecně závazná vyhláška č.5/2004 o místním poplatku ze psů 30. 6. 2004
Obecně závazná vyhláška č.3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 30. 6. 2004
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.2/2004 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 14. 4. 2004
Obecně závazná vyhláška č.5/2003 - Požární řád obce 26. 11. 2003
Obecně závazná vyhláška č.1/1995 o udržování čistoty a veřejného pořádku a o zlepšování životního prostředí Obce Jindřichovice 3. 11. 1995

Usnesení zastupitelstva

2024

Usnesení/Zápisy
Zveřejněno

Usnesení č. 11/2024, Zápis, Příloha č. 213/1

25.04.2024

Usnesení č. 10/2024, Zápis, Příloha č. 196/1, Příloha č. 199/1, Příloha č. 199/2, Příloha č. 199/3, Příloha č. 199/4, Příloha č. 200/1, Příloha č. 200/2, Příloha č. 200/3, Příloha č. 211/1

16.02.2024

 

 

2023

Usnesení/Zápisy
Zveřejněno
Usnesení č. 9/2023, Zápis, Příloha č. 163/1  21.12.2023
Usnesení č. 8/2023ZápisPříloha č. 142/1  06.11.2023
Usnesení č. 7/2023, ZápisPříloha č. 132/1Příloha č. 133/1  16.08.2023
Usnesení č. 6/2023ZápisPříloha č. 1  26.06.2023
Usnesení č. 5/2023, Zápis, Příloha č. 90/1Příloha č.106/1  20.04.2023
Usnesení č. 4/2023ZápisPříloha č. 1.Příloha č. 69/1, Příloha č. 70/1Příloha č. 70/2Příloha č. 86/1  21.02.2023

2022

Usnesení/Zápisy

 Zveřejněno

 

Usnesení č. 3/2022ZápisPříloha č. 1

  15.12.2022
Usnesení č. 2/2022Zápis

  24.11.2022

Zápis č. 1/2022

  27.10.2022

Usnesení č. 26/2022ZápisPříloha č. 1.

  15.09.2022

Usnesení č. 25/2022Zápis

  08.08.2022

Usnesení č. 24 2022Zápis., Příloha č. 1.Příloha č. 2.   23.06.2022
Usnesení č. 23/2022ZápisPříloha č. 1Příloha č. 2   20.04.2022
Usnesení č. 22/2022ZápisPříloha č. 1Příloha č. 2   28.03.2022  

2021

Usnesení/Zápisy  Zveřejněno
Usnesení č. 21/2021ZápisPříloha č. 1

  22.12.2021

Usnesení č. 20/2021ZápisPříloha č. 1

  02.12.2021

Usnesení č. 19/2021ZápisPříloha č. 1   23.09.2021
Usnesení č. 18/2021, Zápis, Příloha č. 1   28.06.2021
Usnesení č. 17/2021ZápisPříloha č. 1   28.04.2021

 

2020

Usnesení/Zápisy Zveřejněno
Usnesení č. 16/2020Zápis  21.12.2020
Usnesení č. 15/2020, Zápis  23.11.2020
Usnesení č. 14/2020Zápis  30.9.2020
Usnesení č. 13/2020, Zápis  8.7.2020
Usnesení č. 12/2020, Zápis  4.6.2020
Usnesení č. 11/2020, Zápis

 10.3.2020

   

2019

Usnesení/Zápisy Zveřejněno
Usnesení č.10/2019, Zápis, Příloha k zápisu 18.12.2019
Usnesení č.9/2019, Zápis 13.11.2019
Usnesení č.8/2019, Zápis 19.9.2019
Usnesení č. 7/2019, Zápis 25.6.2019
Usnesení č.6/2019, Zápis 22.5.2019
Usnesení č.5/2019, Zápis 28. 3. 2019

Usnesení č.4/2019Zápis

 

14. 2. 2019

2018

Usnesení/Zápisy Zveřejněno
Usnesení č.3/2018Zápis  13. 12. 2018 
Usnesení č.2/2018Zápis  15. 11. 2018
Zápis č.1/2018  24. 10. 2018
Usnesení č.27/2018Zápis  13. 9. 2018
Usnesení č.26/2018Zápis  28. 6. 2018
Usnesení č.25/2018Zápis  31. 5. 2018
Usnesení č.24/2018Zápis  15. 3. 2018
Usnesení č.23/2018Zápis  8. 2. 2018

2017

Usnesení/Zápisy Zveřejněno
Usnesení č.22/2017Zápis  14. 12. 2017
Usnesení č.21/2017Zápis  23. 11. 2017
Usnesení č.20/2017Zápis  27. 9. 2017
Usnesení č.19/2017Zápis  20. 7. 2017
Usnesení č.18/2017Zápis  29. 6. 2017
Usnesení č.17/2017Zápis  11. 5. 2017
Usnesení č.16/2017Zápis  9. 3. 2017

2016

Usnesení/Zápisy Zveřejněno
Usnesení č.15/2016Zápis  15. 12. 2016
Usnesení č.14/2016Zápis  16. 11. 2016
Usnesení č.13/2016Zápis  15. 9. 2016
Usnesení č.12/2016Zápis  23. 6. 2016
Usnesení č.11/2016Zápis  12. 5. 2016
Usnesení č.10/2016Zápis  25. 2. 2016

2015

Usnesení/Zápisy Zveřejněno
Usnesení č.9/2015Zápis  17. 12. 2015
Usnesení č.8/2015Zápis  12. 11. 2015
Usnesení č.7/2015Zápis  17. 9. 2015
Usnesení č.6/2015Zápis  25. 6. 2015
Usnesení č.5/2015Zápis  23. 4. 2015
Usnesení č.4/2015Zápis  19. 2. 2015

2014

Usnesení/Zápisy Zveřejněno
Usnesení č.3/2014Zápis  18. 12. 2014
Usnesení č.2/2014Zápis  20. 11. 2014
Zápis z ustavuj. zasedání ZO  30. 10. 2014