Drobečková navigace

Úvod > Osady > Mezihorská

Mezihorská

Ves Mezihorská vznikla na konci 14.století. V roce 1525 je ve šlikovském loketském urbáři uvedena mezi vesnicemi, které příslušely lenní povinností k loketskému hradu. Později změnila několikrát držitele. V roce 1640 získal ves Jan Hartwig z Nostic. Když Nosticové získali v roce 1644 statek Lipnici, přičlenili k němu společně s jinými vesnicemi i Mezihorskou a vytvořili tak panství Lipnice.

Ves se začala rychle rozrůstat počátkem 19.století. Zemědělství a dobytkářství uživilo už jen polovinu obyvatel. Mnoho mužů pracovalo v okolních žulových lomech, mnozí docházeli do vzdálených průmyslových oblastí. Samostatnou se stala Mezihorská až v roce 1878. Politickou obcí zůstala až do roku 1960, kdy byla přičleněna k obci Jindřichovice a 1.4.1980 dokonce byla zrušena jako část obce.

Díky své poloze při hranicích okresu změnila několikrát svoji okresní příslušnost. V letech 1946-1947 bylo odsunem většiny německého obyvatelstva zcela změněno národností složení. Obec byla postupně osidlována novými obyvateli, kterými byli většinou Češi, kteří se do vlasti vrátili z Volyně. Nové osídlení se však již nedokázalo rozvinout jako v předchozí době. Projevilo se to výrazně v úbytku a posléze v úplném opuštění této lokality trvale bydlícími obyvateli. Osada se postupně změnila v rekreační místo.

V letech 2000 - 2001 byla opravena kaplička Panny Marie Lurdské.

K 1.1.2023 je na Mezihorské hlášeno k trvalému pobytu 45 obyvatel.

Obec Jindřichovice - osada Mezihorská

mezihorska.jpg