Drobečková navigace

Úvod > O obci > SMS Info kanál

SMS Info kanál

Od 1.října 2008 mohou občané obce Jindřichovice a přilehlých osad Háj, Heřmanov, Hradecká, Loučná, Mezihorská, Poušť, Smrčina a Stará využívat novou službu SMS InfoKanál - obecní rozhlas "do kapsy". Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou krátkých textových zpráv (SMS). Služba funguje pro zákazníky všech tří českých mobilních operátorů.

Tato nová moderní služba může dobře zastoupit mnohde hůře slyšitelný obecní rozhlas. Navíc takto rozesílané zprávy si Vás najdou prakticky kdekoli, což je výhodné zejména pro ty občany, kteří tráví většinu dne mimo své bydliště. Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci v případě povodní, problémů s pitnou vodou, přerušení dodávky elektrické energie, ekologických havárií a podobně.

V dnešní době, kdy mobilní telefony používá téměř každý, obec nabízí svým občanům elektivní a rychlý systém zveřejňování důležitých informací.

Jak služba funguje v praxi?

Odpovědný zaměstnanec obecního úřadu může kdykoli z webové stránky u provozovatele služby napsat zprávu, která je automaticky rozeslána všem registrovaným občanům. V případě nouze lze zprávu všem registrovaným občanům odeslat přímo z mobilního telefonu. To může být užitečné především v krizových situacích, kdy může současně dojít k výpadku elektrické sítě, internetu a je třeba odesílat zprávy přímo z místa ohrožení.

Jaká je ochrana proti zneužití registrovaných telefonních čísel třetí osobou?

Služba SMS InfoKanál a s ní související databáze je chráněna technickými prostředky, které zahrnují přístupová jména, hesla, kódovaný přenos dat, firewally apod. Přístup k samotným databázím je navíc chráněn také proti fyzickému odcizení. Provozovatelem služby je společnost, která je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další podrobnosti o službě se můžete dočíst na internetových stránkách www.infokanal.cz.

Informace nejdůležitější - jak službu získat?

Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit.

Přihlášení služby k registraci a poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů (více Informovaný souhlas) - odeslat textovou zprávu ve znění:

IK JINDRICH REGISTRUJ nebo IK JINDRICH REG

na telefonní číslo 736 301 599

Odhlášení služby z registrace - odeslat textovou zprávu ve znění:

IK JINDRICH ODREGISTRUJ nebo IK JINDRICH ODREG

na telefonní číslo 736 301 599

POZOR !!!

Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje roli. Při špatném zadání textu zprávy nebo telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Potvrzovací zprávy nejsou standardně zasílány. Odesílané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tarifu dotyčného občana jako běžná odchozí SMS zpráva. 

To znamená, že jediné, co občan v souvislosti s touto službou zaplatí, je odeslání jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při odhlášení této služby. Služba sama ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není. Veškeré související náklady nese Obec Jindřichovice.